Kontakty

HATTER, s.r.o.

Urbárska 702/7, 029 51 Lokca

IČO: 47051272
DIČ: 2023717872
IČ DPH: SK2023717872

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 58573/L.


Dušan Klobučník

riaditeľ spoločnosti

Ing. Dušan Klobučník

rozpočty a kalkulácie

Ing. Matúš Topor

stavbyvedúci

Renata Janečková

ekonomické oddelenie